info@beygi.net

 

Home - poetry - Biography - Painting - Photography - Instalation - Reviews - Climbing - Skiing

 

 

اثیر

.......................................................................................................

 

 

اثیر در راه این سوی و آن سوی

.........................................................................................................

 

 

اثیر چهارسوی و چهار حرف به هم پیوسته

.........................................................................................................

 

 

اثیر کیمیا و نبود هیچ

.........................................................................................................

 

 

اثیر قبض و بسط هستی خوف و رجا

.........................................................................................................

 

 

اثیر بالا دست روح عالم

.........................................................................................................

 

اثیر رقیق و بی وزن خاک و باد و آب و آتش

.........................................................................................................

 

اثیر دوردست دورِ دور از دسترس

.........................................................................................................

 

 

 

 

Home - Poetry - Biography - Painting - Photography - Instalation - Reviews - Climbing - Skiing

 

info@beygi.net