info@beygi.net


Home - poetry - Biography - Painting - Photography - Instalation - Reviews Aab آب

 

........................................................................................................................................................................................................................................01
Aab va saraab
                                                                                                                                 
آب و سراب

     

 

........................................................................................................................................................................................................................................02
Aab va aabghineh
   
                                                                                            
آب و آبگینه

   

 

........................................................................................................................................................................................................................................03
aab va aabraheh
 
                                                                                                                           
آب و آبراهه

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................04
Aab va aabshar
 
                                                                                                                             
 آب و آبشار

   

 

........................................................................................................................................................................................................................................05
aab va aabnamaa
 
                                                                                                                                                           
آب و آبنما

   

 

........................................................................................................................................................................................................................................06
Aab va aabdaarak
                                                                                                                         
آب و آبدارک

   

 

........................................................................................................................................................................................................................................07

Aab va aaeineh                                                                                                                                                                
آب و آیینه 

   

 

........................................................................................................................................................................................................................................Home - Poetry - Biography - Painting - Photography - Instalation - Reviews 


info@beygi.net