info@beygi.net


Home - poetry - Biography - Painting - Photography - Instalation - Reviews اثیر

 

.......................................................................................................اثیر در راه این سوی و آن سوی 

   

 

.........................................................................................................اثیر چهارسوی و چهار حرف به هم پیوسته 

     

 

......................................................................................................... اثیر کیمیا و نبود هیچ 

     

 

.........................................................................................................  اثیر قبض و بسط هستی خوف و رجا

         

 

.........................................................................................................  اثیر بالا دست روح عالم

   

 

.........................................................................................................


  اثیر رقیق و بی وزن خاک و باد و آب و آتش  

     

 

.........................................................................................................


  اثیر دوردست دورِ دور از دسترس   

   

 

.........................................................................................................

Home - Poetry - Biography - Painting - Photography - Instalation - Reviews 


info@beygi.net