info@beygi.net


Home - poetry - Biography - Painting - Photography - Instalation - Reviews خاک

 

.......................................................................................................


  خاک و کاخ

     

 

.........................................................................................................


  خاک و خاکستر

   

 

.........................................................................................................


  خاک و آب

   

 

.........................................................................................................


  خاک و خاک

 

 

.........................................................................................................


خاک و آتش

         

 

.........................................................................................................


  خاک و باد

   

 

.........................................................................................................


  خاک و آفتاب 

   

 

.........................................................................................................


Home - Poetry - Biography - Painting - Photography - Instalation - Reviews 


info@beygi.net