info@beygi.net


Home - poetry - Biography - Painting - Photography - Instalation - Reviews Sadaa صدا  

 

........................................................................................................................................................................................................................................01
Sadaa Sourat dar raah
 
                                                                                                                             
صدا صورت در راه 

     

 

........................................................................................................................................................................................................................................02
Sadaa Hameh sooy Hameh jaay
                                                                         
صدا همه سوی همه جای 

     

 

........................................................................................................................................................................................................................................03
Sadaa Ghoufteha Naghoufteha
                                                                                                     
صدا گفته ها ناگفته ها 

        

 

........................................................................................................................................................................................................................................04
Sadaaye sadaa Sadaaye bisadaa
 
                                                                                    
صدای صدا صدای بی صدا 

   


........................................................................................................................................................................................................................................05
Sadaa Sheghefti lahzehaa
 
                                                                                                               
صدا شگفتی لحظه ها  

     

 

........................................................................................................................................................................................................................................06
Sadaa Sourat yek manaa
 
                                                                                                                  
صدا صورت یک معنی 

     

 

........................................................................................................................................................................................................................................07
Sadaa Sooye bientehaa
                                                                                                                             
صدا سوی بی انتها    

     

........................................................................................................................................................................................................................................

Home - Poetry - Biography - Painting - Photography - Instalation - Reviews 


info@beygi.net